ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ: отця М. КОНРАД ТА ЙОГО КРИТИКА СОЦІАЛІСТИЧНО-КОМУНІСТИЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2020.27.22

Oksana Sheremeta

Анотація


Стаття присвячена висвітленню значення процесу декомунізації у дослідженні заборонених радянською ідеологією тем та персоналій з історії філософії України, а саме: історії неотомізму та творчості його представника історика філософії о. М. Конрада (1876–1941). Для цього автор з’ясовує, як впливав ідеологічний тиск радянської системи на хід історико-філософських досліджень в Україні та які були його наслідки; чи могли українські історики філософії радянського періоду вивчати філософські погляди о. М. Конрада; якщо могли, то у який спосіб і з яких причин цього не було зроблено? Проведене дослідження показало, що ідеологічний тиск у історико-філософській сфері був не однаковий протягом радянського періоду. З початком «відлиги» відбувається поворот у дослідженнях з історії філософії України від вивчення філософської думки «революціонерів-демократів» та вчених-природознавців до «ідеалістичних» філософських вчень, що уможливило початок вивчення історії неотомізму з обов’язковою його критикою. Критика тоді часто була способом, який дозволяв вивчати погляди мислителів з небезпечними для радянської системи поглядами. З цих міркувань Конрада можна було критикувати як об’єктивного ідеаліста. Або, за націоналістичні ідеї, як буржуазного націоналіста. Проте і такі можливості мали свої межі. Аналіз критичних поглядів філософа на соціалістично-комуністичну ментальність дозволив охарактеризувати їх як добре аргументовані та об’єктивні, що могло стати ще однією причиною заборони вивчення його праць. У результаті репресій 1972 року українських філософів та посилення ідеологічного контролю за ходом історико-філософських досліджень припиняється вивчення не тільки неотомізму, а й творчості прорадянських мислителів. Початок процесу декомунізації уможливив свободу вибору тематик й персоналій для дослідження, створивши умови для об’єктивного вивчення творчого доробку отця М. Конрада.

Ключові слова


декомунізація; історія філософії України; неотомізм; марксизм

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Yosypenko S. (2014). Rozshyrennia doslidnyts’koho polia istorii filosofii Ukrainy u 1960-kh rokakh [Expansion of the research field of the history of philosophy of Ukraine in the 1960s]. Filosofs’ki idei v kul’turi Kyivs’koi Rusi: Zb. Nauk.pr. [Philosophical ideas in the culture of Kievan Rus: Collection of Scientific Papers]. Issue 6. Pp. 8-118. (in Ukrainian).

Konrad M. Dr. Fr. (1934). Moderna mental’nist’ i katolytsyzm [Modern mentality and Catholicism]. Lviv: Meta. No. 22. Pp. 2-3. (in Ukrainian).

Konrad M. Dr. Fr. (1934). Moderna mental’nist’ i katolytsyzm [Modern mentality and Catholicism]. Lviv: Meta. No. 25. Pp. 2-3. (in Ukrainian).

Konrad M. Dr. Fr. (1934). Moderna mental’nist’ i katolytsyzm [Modern mentality and Catholicism]. Lviv: Meta. No. 26. Pp. 2-3. (in Ukrainian).

Kuzmickas B. (1982). Filosofskie koncepcii katolicheskogo modernizma. [Philosophical concepts of Catholic modernism]. Vilnius: Mantis. 208 p. (in Russian).

Lisovyi Vasyl. Spohady. [Memoirs]. URL: http://archive.khpg.org/index.php?id=1281364212 (in Ukrainian).

Narys istorii filosofii na Ukraini [Essay on the history of philosophy in Ukraine] / edited by D. Kh. Ostrianyna V. Yu. Yevdokymenka, M. V. Honcharenko and others. Kyiv: Scientific opinion. 1966. 654 p. (in Ukrainian).

Oleksiuk M. M. (1966). Borot’ba materializmu proty idealizmu v domarksysts’kij filosofii [The struggle of materialism against idealism in pre-Marxist philosophy]. Istoryko-filosofs’kyj vstup do kursu «Dialektychnyj ta istorychnyj materializm» (Lektsii dlia studentiv universytetu) [Historical and philosophical introduction to the course «Dialectical and historical materialism» (Lectures for university students)]. Lviv: Lviv University Press. 208 p. (in Ukrainian).

Oleksiuk M. M. (1970). Borot’ba filosofs’kykh techij na zakhidno-ukrains’kykh zemliakh u 20-30-kh rokakh XX st. [The struggle of philosophical currents in the western Ukrainian lands in the 20-30s of the XX century]. Lviv: Lviv University Press. 299 p. (in Ukrainian).

Sheremeta O. (2015). Vid neotomizmu do modernizmu: tvorchist’ H. Kostelnyka u svitli suchasnykh doslidzhen’ [From neotomism to modernism: the work of G. Kostelnyk in the light of modern research]. Mul’tyversum. № 5-6. Pp. 53-65. (in Ukrainian).

Sheremeta O. (2014). Metodolohiia vyvchennia teoretychnoi spadschyny ottsia Havryila Kostelnyka [Methodology of studying the theoretical heritage of Father Gavriil Kotelnyk]. Scientific Journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov Series №7. Religious studies. Culturology. Philosophy. Collection of Scientific. Kyiv: NPU Dragomanov’s Press. № 32 (45). Pp. 77-85. (in Ukrainian).

Sheremeta O. (2019). o. Mykola Konrad: formuvannia ukrains’koi national’noi identychnosti u konteksti problemy «natsionalizm ta katolytsyzm» [Fr. Mykola Conrad: the formation of Ukrainian national identity in the context of the problem of «Nationalism and Catholicism»]. Mul’tyversum. № 1. Pp. 49-81. (in Ukrainian).

Sheremeta O. (2018). Osoblyvosti doslidzhennia istorii filosofii Ukrainy v AN URSR stalins’koho periodu: 1946–1953 roky [Features of the study of the history of philosophy of Ukraine in the USSR Academy of Sciences of the Stalinist period: 1946-1953]. Philosophical Thought. №6. Pp. 40-57. (in Ukrainian).

Sheremeta O. (2013). Radians’ki doslidzhennia filosofs’koi dumky Ukrainy: ideolohichnyj ta administratyvnyj kontekst doslidnyts’kykh stratehij [Soviet Studies of Philosophical Thought in Ukraine: Ideological and Administrative Context of Research Strategies]. Philosophical Thought. № 1. 90-102. (in Ukrainian).

Szeremeta O. 2018. o. Mykoła Konrad: recenzje jako źródło rekonstrukcji historycznofilozoficznych poglądów myśliciela [Father Mykola Conrad: reviews as a source of reconstruction of the historical and philosophical views of the thinker]. Studies in the history of philosophy. Quarterly. Torun. № 3. Pp. 191-208. (in Polish).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.