ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ДІАСПОР


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2020.27.21

Yulia Shakhno

Анотація


У статті представлено результати дослідження основних архетипів та рис українського національного характеру у їх поступальному/стримуючому впливі на процес діаспороутворення. Доводиться, що «межове» буття українського народу детермінувало особливості ментального коду, який, у свою чергу, програмує історичну дійсність. Тому менталітет, виступаючи фундаментальною умовою існування етнофора, розглядається нами як вагомий фактор побудови різнорівневих суспільних відносин, зокрема і за межами материнського етносу.
Обґрунтовується актуальність проблеми ментальної детермінації в умовах темпоральних викликів сьогодення та підкреслюється пряме відображення діалектики буття українського народу у його світосприйнятті. Історична ретроспектива свідчить про схильності українців до групових форм життя та збереження національно-видових ідентифікаторів. З іншого боку, суперечливість основних ментальних рис закріплює «принцип ситуативності» процесу сепарації в умовах іноетнічної більшості. Діаспоральний вимір вивчення проблеми дозволяє вдатись до нівелювання негативізму окремо взятих ментальних установок.
Стверджується, що аксіологічні пріоритети, як основа диференціації предметів, явищ і процесів об’єктивного світу, виступають необхідною умовою становлення соціального індивіда в материнському та іноетнічному середовищі. Їх екстраполяція на суспільні відносини дозволяє окреслити основні поведінкові механізми й піддати рефлексії вчинки, посередництвом чого проектується індивідуальний досвід. Саме він виступає вагомим чинником ре/інтеграції діаспоранта і процесу інституалізації етноменшин.


Ключові слова


менталітет; архетип; детермінанти; діаспора; ситуативність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bilodid V. (2011). Istoriohrafiia ukrainskoi etnomentalnosti: V. B. Antonovych: Istoriosofski narysy [Historiography of the Ukrainian Ethnic Mentality: V. B. Antonovych: Historiosophical Outlines]. Edited by N. P. Polishchuk. Kyiv: Vyshcha Shkola. 335 p. (in Ukrainian).

Dodonov R. A. (1999). Teoriya mentalnosti: uchenie o determinantakh myslitelnykh avtomatizmov [Theory of Mentality: Doctrine of Determinants of Mental Automatisms]. Zaporizhzhia: Tandem-U. 264 p. (in Russian).

Donchenko O., Romanenko Yu. (2001). Arkhetypy sotsialnoho zhyttia i polityka (Hlybynni rehuliatyvy psykhopolitychnoho povsiakdennia) [Archetypes of Social Life and Policy (Deep Regulations of Psychopolitical Everyday Life)]. Kyiv: Lybid. 334 p. (in Ukrainian).

Krymskyi S., Zablotskyi V. (2002). Mentalnist [Mentality]. Filosofskyi Entsyklopedychnyi Slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Kyiv: Abrys. Pp.369-370. (in Ukrainian).

Levada Yu. A. (2011). Sochineniya: izbrannoe: sotsiologicheskie ocherki [Selected Writings: Sociological Outlines]. Moscow: Published by Karpov E. V. 507 p. (in Russian).

Lozovoi V.A., Anchina L.V. [and oth.] (2013). Istoriia ukrainskoi kultury [History of Ukrainian culture]. Kharkiw: Pravo. 368 p. (in Ukrainian).

Akopov G. V., Davydkina L. [and oth.] (2015). Mentalnost kak gruppovoe soznanie [Mentality as a Group Consciousness]. Training Manual for Psychology of Mentality Course: Master’s degree course majoring in Psychology. /, Semenova T. V. Samara: Povolzhye State Academy of Humanities and Social Sciences. 76 p. (in Russian).

Smith A. (2013). Nations and Nationalism in a Global Era. / Translated from English by Klymchuk M. and Tsymbal T. Kyiv: Nika-Tsentr. 278 p. (in Ukrainian).

Strazhnyi O. (2008). Ukrainskyi mentalitet: Illiuzii. Mify. Realnist [Ukrainian Mentality: Illusions. Myths. Reality]. Kyiv: Knyha. 368 p.: illus. (in Ukrainian).

Smolii V.A., ed. (2001). Ukrainske suspilstvo na zlami serednovichchia i novoho chasu: narysy z istorii mentalnosti ta natsionalnoi svidomosti [Ukrainian Society at the Changing Point of the Middle Ages and the Modern Period: Outlines of History of Mentality and National Consciousness]. Kyiv: Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine. 317 p. (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.