УКРАЇНОЗНАВСТВО У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НОВОЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАУКИ


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2020.27.20

Tamara Usatenko, Halyna Usatenko

Анотація


У статті на основі дослідження становлення й розвитку українознавчого вчення в умовах кризи класичної наукової методології проаналізована трансформація новоєвропейської науки від Декарта до сьогодення та протиріччя високих ідей Просвітництва про людину, народ, а також людиновимірні основи постнекласичного українознавства. У ході дослідження охарактеризовано українознавство в контексті фундаментальних зрушень у новоєвропейській науці й у вичлененні гуманітарних наук із природознавчих дискусій про єдність – роз’єднання та пошуки єдності гуманітарних та природничих знань. Розкрито роль українознавства в становленні української літературної мови, правопису, літератури, утвердженні наукових досліджень у процесах культурно- історичного відродження, соціальних, національно-революційних рухах. Проаналізовано загально-теоретичну наукову основу українознавства, відмічено його специфічні ознаки в класичній та некласичній науці. У контексті дослідження розкрито особливість українознавства як цілісної, множинної, людиновимірної науки, в структурі якої частини виражають природу цілого й надають йому специфічні для нього властивості, при цьому поза цілісною структурою частини набувають інших об’єктних особливостей. У статті наголошується на тому, що переосмислення ролі українознавства у науці, освіті, в усіх сферах життєсвіту є потужною основою консолідації української нації. Обґрунтованими постають міркування, що оновлене українознавство, пройшовши складний шлях становлення, злету й заборон, забуття, відродження стає підмурівком для нової постнекласичної науки.

Ключові слова


українознавство; цілісність; наука; класична; некласична; постнекласична; трансформація; криза

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bod R. (2016). Zabuti nauky`. Istoriya gumanitarny`x nauk [Forgotten science. History of humanities]. Kyiv: Vy`d-vo Zhupans`kogo. 376 p. (in Ukrainian).

Grushevs`ky`j M. (1989). Rozvy`tok ukrayins`ky`x doslidzhen` u XIX stolitti: vy`yavy` v ny`x osnovny`x py`tan` ukrayinoznavstva [Development of Ukrainian research in the XIX century: manifestations in them of the main issues of Ukrainian studies]. Ukrayins`ky`j istory`k. Zhurnal istoriyi i ukrayinoznavstva / pid zag. red. L. Vy`nara. New-York – Munic. Рр. 82–92. (in Ukrainian).

Gusserl Edmund (2002). Kry`za yevropejs`koyi nauky` i transcendental`na fenomenologiya. Vstup do fenomenologichnoyi filosofiyi [The crisis of European science and transcendental phenomenology. Introduction to phenomenological philosophy]. Filosofs`ka dumka. No 3. Pp. 135–140. (in Ukrainian).

Ency`klopediya postmodernizmu [Encyclopedia of postmodernism] (2003)/ za red. Charl`za Vinkvista ta Viktora Tejlora. Kyiv.: Vy`d-vo Sofiyi Pavly`chko «Osnovy`». 503 p. (in Ukrainian).

Ky`zy`ma V.V. (1995). Onovlennya – total`nist` – postneklasy`ka (zamist` peredmovy`) [Update - totality - post-classic (instead of preface)]. /Totallogy – XXI. Postneklasy`chni doslidzhennya. Kyiv. CzGO AN Ukrayiny`. Issue 29 Pp. 1–9. (in Ukrainian).

Kry`ms`ky`j S. (2009). Pry`ncy`py` duxovnosti v XXI st. [Principles of spirituality in the XXI century]. Rankovi rozdumy`. Kyiv.: Majsternya Bilecz`ky`x. 120 p. (in Ukrainian).

Kulish P. (1994). Do Ganny` Barvinok [To Anna Barvinok]. Tvory` v 2-x tt. T. I. Kyiv.: Naukova dumka. Pр. 504. (in Ukrainian).

Mamardashvy`ly` M. (2010). Klassy`chesky`j y` neklassy`chesky`j y`dealы racy`onal`nostы [Classical and non-classical ideals of rationality]. Moskow: Y`zd-vo «Azbuka». 288 p. (in Russian).

Obushny`j M. (2018). Suspil`ni cinnosti v konteksti rozrobky` ideologiyi konsolidaciyi ukrayinciv [Public values in the context of developing the ideology of consolidation of Ukrainians]. /Visny`k Ky`yivs`kono nacional`nogo universy`tetu imeni Tarasa Shevchenka. Ser. «Ukrayinoznavstvo». № 1(20). Pp. 5–9. (in Ukrainian).

Sorochuk Liudmyla. (2014). Suchasni proiavy etnokul'turnoho postupu ukraintsiv [Modern manifestations of ethnocultural progress of Ukrainians]. Ukrainoznavchyj al'manakh. Vyp. 17. S. 47–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_14. (In Ukrainian).

Stepy`n V. S. (2009). Klassy`ka, neklassy`ka, postneklassy`ka: kry`tery`y` razly`chy`ya [Classics, nonclassical, post-non-classical: criteria of distinction]. V. / Postneklasy`ka: fy`losofy`ya nauky`, kul`turы. SPb.: Y`zd. dom «My`rъ». Pp. 249–295. (in Russian).

Ukrayinoznavstvo [Ukrainoznavstvo]: navch. Posibnuk (2008) / za red. M. Obushnogo. Kyiv: VPCz «Ky`yivs`ky`j universy`tet». 672 p. (in Ukrainian).

Ukrayins`ke narodny`cztvo [Ukrainian populism] (1997) / za zag. red. S. Pavlyuka ta in. L`viv: Feniks. 607 p. (in Ukrainian).

Usatenko T. (2017). Derzhavna mova – chynnyk natsional'noi bezpeky [The state language is a factor of national security]. Ukrainoznavchyj al'manakh. Vypusk 20. Kyiv. 85–90 p. (in Ukrainian).

Usatenko T. P. (2015). Epistemiologiya ukrayinoznavstva : pedagogichny`j kontekst [Epistemiology of Ukrainian studies: pedagogical context]. Kirovograd. 148 p. (in Ukrainian).

Filosofs`ky`j ency`klopedy`chny`j slovny`k [Philosophical encyclopedic dictionary]. K.: Abry`s. 2002, 742 p. (in Ukrainian).

Filosofs`ky`j ency`klopedy`chny`j slovar` [Philosophical encyclopedic dictionary]. Moskow: Sovetskaya encyclopedia. 2002, 742 p. (in Russian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.