МІЖКОНФЕСІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ФОРМИ ВИЯВУ ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2020.27.14

Svitlana Kahamlyk

Анотація


Метою статті є з’ясування сутності головних форм вияву міжконфесійного протистояння в Україні в середовищі християнських церков та пошук шляхів протидії їм із метою релігійної і національної консолідації українського суспільства. Виявлено конфліктогенні фактори, які впливають на міжконфесійне протистояння в сучасній Україні. Визначено дві основні групи міжконфесійних конфліктів, кожній із яких властиві особливі форми вияву міжконфесійного протистояння та різні фази їх гостроти: конфлікти між православ’ям та іншими конфесіями; конфлікти в середовищі православ’я.
Обґрунтовано, що із відновленням українських Церков у часи постання української незалежності у 90-ті роки ХХ ст. міжконфесійні відносини набули гостроти, що пов’язане як з розколом українського православ’я, так і актуалізацією задавненого конфлікту між православ’ям і відродженою Українською Греко- Католицькою Церквою. Причинами протистояння у середовищі православ’я стали конфлікти корпоративних інтересів між окремими православними церковними інституціями, різне баченням кожної із них засад об’єднавчого процесу та кардинально протилежне розуміння канонічності. Утворення Православної Церкви України, хоча й інтегрувало інтереси двох православних конфесій (УПЦ КП і УАПЦ), водночас не ліквідувало міжконфесійних суперечностей з УПЦ у складі Московського патріархату.
Зроблено висновок, що реалії українського церковного життя спонукають активний пошук шляхів протидії міжконфесійному протистоянню, ключовим аспектом яких має бути налагодження нового формату суспільно-релігійного спілкування у координатах «Церква-Церква», «Церква – держава», «Церква – суспільство». У практичному сенсі ефективними засобами його реалізації можуть стати: міжконфесійний діалог, розбудова Православної Церкви України, протидія російській ідеологічній агресії, посилення ролі ЗМІ у подоланні релігійних загроз.


Ключові слова


міжконфесійне протистояння; Українська Греко-Католицька Церква; Православна Церква України; Українська Православна Церква Київського Патріархату; Українська Православна Церква Московського Патріархату

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Aristova A. (2007). Relihiini konflikty: pryroda, vyiavy, shliakhy vrehuliuvannia [Religious conflicts: nature, manifestations, ways of settlement]. Kyiv. (іn Ukrainian).

Babii M. (2001). Dialoh u konteksti mizhkonfesiinykh vidnosyn: sutnist i problemy [Dialogue in the context of interfaith relations: essence and problems] Ekumenizm i problemy mizhkonfesiinykh vidnosyn v Ukraini. Kyiv: "Gnosis". Рр. 43-49. (іn Ukrainian).

Voinalovych V. (2017). Dynamika konfesiinykh protsesiv u suchasnii Ukraini: instytutsiini ta identyfikatsiini aspekty [Dynamics of confessional processes in modern Ukraine: institutional and identification aspects] Etnopolitychnyy kontekst sotsiokulʹturnykh transformatsiy. Kyiv., 2017. Рр. 169– 228. (іn Ukrainian).

Horievoi D. (2019). Tomosnyi marafon dovzhynoiu u rik [Tomosny marathon is a year long]. URL: https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/authors_columns/dhorievoy_colun/ (іn Ukrainian).

Derzhava i tserkva v Ukraini – 2019: pidsumky roku i perspektyvy rozvytku vidnosyn (informatsiini materialy) [State and Church in Ukraine - 2019: results of the year and prospects for the development of relations (information materials)]. Kyiv. 70 p. (іn Ukrainian).

Zdioruk S. (2005). Pryroda mizhtserkovnykh konfliktiv u pravoslavi Ukrainy [The nature of inter-church conflicts in the Orthodoxy of Ukraine]. Relihiyna svoboda. № 9. Рр. 106–112. (іn Ukrainian).

Kahamlyk S.R. (2019). Divide at impera. Rosiyskyi tsentralizm yak konfliktyzatsiinyi chynnyk dlia ukrainskoho pravoslavia v retrospektyvi ta suchasnykh realiiakh [Divide at impera. Russian centralism as a factor of conflict for Ukrainian Orthodoxy in retrospect and modern realities]. Ukrainoznavchyi almanakh. Issue 25. Рр. 77–83. (іn Ukrainian).

Kahamlyk S.R. (2018). Ideia Ukrainskoi Pomisnoi Pravoslavnoi Tserkvy: teoriia i praktyka [The idea of the Ukrainian Local Orthodox Church: theory and practice]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ukrainoznavstvo. Issue 20. Рр. 33–36. (іn Ukrainian).

Klymov V. (2009). Mizhkonfesiinyi dialoh yak skladova kulturno-tsyvilizatsiinykh vidnosyn [Interfaith dialogue as a component of cultural and civilizational relations]. Religion in the context of socio-cultural transformations of Ukraine. Кyiv: УАР. (іn Ukrainian).

Kolodnyi A. (2005). Mizhkonfesiini ta mizhtserkovni protystoiannia v nezalezhnii Ukraini [Interfaith and inter-church confrontations in independent Ukraine. Religious freedom] Relihiyna svoboda. № 9. Рр. 81–99. (іn Ukrainian).

Postanovy Arkhiereiskoho Soboru vid 14 hrudnia 2019 r. [Decisions of the Bishops' Council of 14 December 2019]. URL: https://www.pomisna.info/uk/document-post/postanovy-arhiyerejskogo-soboru-vid-14-grudnya-2019-r/ (іn Ukrainian).

Kolodnyi A., (ed.). (2019). Relihiina bezpeka / nebezpeka Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats i materialiv [Religious security / danger of Ukraine. Collection of scientific works and materials]. Kyiv: UAR. 316 p. (іn Ukrainian).

Kolodnyi A., Klymov V., (ed.). (2010). Relihiina svoboda. Mizhkonfesiini vidnosyny u yikh sutnosti i vyiavakh v Ukraini [Religious freedom. Interfaith relations in their essence and manifestations in Ukraine]. Kyiv: Swit znan. 208 p. (іn Ukrainian).

Kolodnyi A., Filipovich L., (ed.). (2011). Relihiia – svit – Ukraina. Ch. 2. Mizhkonfesiini vidnosyny polikonfesiinoyi Ukrainy [Religion - the world – Ukraine. Part 2. Interfaith relations of polyfaith Ukraine]. Kyiv. 371 p. (іn Ukrainian).

U Kyevi vidbuvsia pershyi forum tolerantnosti (2020) [The first forum of tolerance took place in Kyiv]. URL: https://risu.ua/u-kiyevi-vidbuvsya-pershij-forumtolerantnosti_n113520. (іn Ukrainian).

Fylypovych L. (2019). Relihiina bezpeka v Ukraini ta shliakhy yii podolannia [Religious security in Ukraine and ways to overcome it]. URL: https://risu.ua/religiyna-bezpeka-v-ukrajini-zagrozi-ishlyahi-jih-podolannya_n97436 (іn Ukrainian).

Shevchenko V. (2007). Aktualizatsiia ukrainskoi relihiinoi dukhovnosti i mizhkonfesiini realii sohodennia [Actualization of Ukrainian religious spirituality and interfaith realities of today]. Relihiina svoboda. Naukovyi shchorichnyk. №12. Рр. 42-45. (іn Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.