УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ / ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ ДОБИ УРСР ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2020.27.10

Iryna Grabovska

Анотація


Cтаття присвячена розгляду методологічної проблеми сучасного наукового гуманітарного дискурсу в Україні – співвідношенню понять «українська філософія»/ «філософія в (на) Україні» в добу УРСР. На основі короткого історичного екскурсу з історії розвитку філософського процесу на теренах України та діаспори, авторка показує, наскільки складним є завдання віднесення певних філософських теорій, ідей та постатей мислителів до однієї із зазначених категорій. У статті проведено аналіз існуючих розробок із даного питання, а також запропонована авторська версія його вирішення.
Запропоновано також орієнтуватись на підхід, розроблений Віленом Горським, при вирішенні питання співвіднесення понять «української філософії»/«філософії в (на) Україні» в добу УРСР. У висновках акцентовано увагу на тому, що, попри те, що питання «української філософії»/«філософії в Україні» радянського періоду певним чином викладено і вирішено навіть на рівні підручників із філософії, воно все ще залишається відкритим. Але, вочевидь, «остаточного і безповоротного» вирішення цієї дилеми ніколи не будемо мати, зокрема, і через певну умовність такого поділу, який все ж має сенс як символічне означення крайніх позицій у розвиткові філософії на цих землях у добу УРСР, як і власне всієї гуманітарної культури загалом. Щодо пошуку критеріїв віднесення певного явища чи постаті до української філософії, він, безумовно, повинен продовжуватись при врахуванні принципу співвіднесеності низки критеріїв, які зрештою дозволять оцінити певне філософське явище як цілісність з точки зору розширення саме українського культурного кола через поглиблення його саморефлексії та самокритики.


Ключові слова


Україна; українська філософія; філософія в (на) Україні; доба УРСР; культурне коло; Вілен Горський; Дмитро Чижевський

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bilodid V.D. (2011). Stalin i akademichna filosofiya v Ukrayini [Stalin and academic philosophy in Ukraine]. K.: Sty`los. 208 р. (in Ukrainian).

Brajchevs`ky`j. M. (1999). Pry`yednannya chy` vozz'yednannya? Kry`ty`chni zamitky` z pry`vodu odniyeyi koncepciyi [Joining or reuniting? Critical notes about one concept]. Vy`brani tvory`. N`yu-Jork-Ky`yiv: Vy`davny`chy`j dim "KM Asademia". 489-535. (in Ukrainian).

Gors`ky`j V. S. (1996). Istoriya ukrayins`koyi filosofiyi: kurs lekciii [History of Ukrainian philosophy: a course of lectures]. K.: Nauk. dumka. 286 р. (in Ukrainian).

Gors`ky`j V.S. (2006). Bilya dzherel. Nary`sy` z istoriyi filosofs`koyi kul`tury` Ukrayiny` [Near the springs. Essays on the history of philosophical culture of Ukraine]. K: Ky`yevo-Mogy`lyans`ka Akademiya. 260 р. (in Ukrainian).

Gors`ky`j V. Fundator istory`ko-filosofs`kogo ukrayinoznavstva (do 110-richchya vid dnya narodzhennya D. I. Chy`zhevs`kogo) [Founder of historical and philosophical Ukrainian studies (to the 110th anniversary of the birth of DI Chizhevsky)]. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S (in Ukrainian).

Grabovy`ch G. (1993). U poshukax vely`koyi literatury` [In search of great literature]. K.: Insty`tut ukrayins`koyi arxeografiyi AN Ukrayiny`. 56 s. (in Ukrainian).

Grabovs`ka I. (2013). Ukrayins`ke shistdesyatny`cztvo: prolog yevropejs`kosti v dobu totalitary`zmu [Ukrainian sixties: the prologue of Europeanness in the age of totalitarianism]. "Dni nauky` filosofs`kogo fakul`tetu - 2013, Mizhnar.nauk.konf. (2013; Ky`yiv): [materialy` dopovidej ta vy`stupiv]/redkol.: A.Ye. Konvers`ky`j [ta in.]. K.: Vy`davny`chopoligrafichny` j centr "Ky`yivs`ky`j universy`tet". Ch.2. 247-249. (in Ukrainian).

Grabovs`ka I. (2013). Intelektual`ne shistdesyatny`cztvo ta jogo recepciya u pracyax vitchy`znyany`x ta zarubizhny`x avtoriv [Intellectual sixties and its reception in the works of domestic and foreign authors]. Ukrayinoznavchy`j al`manax. Vy`p. 14. 73-75. (in Ukrainian).

Grabovs`ky`j S. (2014). Vidrodzhennya ukrayins`koyi filosofiyi v URSR (1960–1980 rr.). Notatky` «vklyuchenogo sposterigacha» [Revival of Ukrainian philosophy in the USSR (1960-1980). Notes of the “included observer]. K.: NaUKMA. 80 s. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10847/Hrabovskyi_Vidrodzhennia_ukrainskoi.pdf?sequence=1&isA. (in Ukrainian).

Rusy`n M.Yu., Ogorodny`k I.V. (ed.). (2008). Istoriya ukrayins`koyi filosofiyi: Pidruchny`k [History of Ukrainian philosophy: Textbook]. K.: Akademvy`dav. 624 р. (in Ukrainian).

Krymskij S.B., Chajka T.A. (2012). Sergej Krymskij: nash razgovor dlinoju v zhizn' (Cikl interv'ju T.A. Chajki) [Sergei Krymsky: our lifelong conversation (TA Chaika's interview series)]. K.: Izdatel'skij dom Dmitrija Burago. 436 р. (in Russian).

Lisovy`j V. Spogady` [Memoirs]. URL: http://archive.khpg.org/index.php?id=1281364212. (in Ukrainian).

Ly`sy`j I. (2008). Problema nacional`noyi vy`znachenosti ukrayins`koyi filosofiyi (Oglyad publikacij 2005-2006 pp.) [The problem of national certainty of Ukrainian philosophy (Review of publications 2005-2006 pp.)]. Mogy`lyans`ki istory`ko-filosofs`ki studiyi.(in Ukrainian).

Ly`sy`j I. Nacional`no-kul`turna identy`chnist` ukrayins`koyi filosofiyi u bachenni Vilena Gors`kogo [National and cultural identity of Ukrainian philosophy in the vision of Vilen Horsky]. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/149243242.pdf97 (in Ukrainian).

Popovy`ch M. (1998). Nary`s istoriyi kul`tury` Ukrayiny`[Essay on the history of Ukrainian culture]. K.: «ArtEk». 728 р. (in Ukrainian).

Chy`zhevs`ky`j D. (1992). Nary`sy` z istoriyi filosofiyi na Ukrayini [Essays on the history of philosophy in Ukraine]. K. 230 р. URL: http://litopys.org.ua/chyph/chyph.htm (in Ukrainian).

Shy`nkaruk V.I. (2004). «Xrushhovs`ka vidly`ga» i novi tendenciyi v doslidzhennyax Insty`tutu filosofiyi AN Ukrayiny` v 1960-x rokax ["Khrushchev's thaw" and new trends in the research of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Ukraine in the 1960s.]. Vy`brani tvory`: u 3-x t. K.: Ukrayins`ky`j Centr duxovnoyi kul`tury`. T.3 Ch.1. 57-72. (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.