ГЕНДЕРНЕ МАРКУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ДЕКОНФЛІКТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2020.27.6

Olha Vlasova

Анотація


У статті виконано аналіз гендерної темпоральності як виміру соціального часу в контексті трансформаційних процесів, що визначають буття сучасної української спільноти. Акцентовано увагу на особливостях філософської інтерпретації феномена соціального часу, а також архаїчних змістах, присутніх у сучасній українській культурі й закріплених у патріархатних стереотипах, які впливають на процеси моделювання сучасної гендерної темпоральності і є одним із конфліктогенних чинників у житті українського суспільства. Зауважено, що в традиційній українській культурі прогресивний зміст соціального часу ототожнювався з чоловічим досвідом. Також акцентовано увагу на тому, що фундаменталістськи налаштовані творці антигендерної міфології, які нині активізувалися, створюють реальне підґрунтя для загострення конфліктів. Натомість стверджується, що конструювання суспільних відносин на основі гендерної паритетності визначальним чином впливає на вирішення проблеми соціальної справедливості, а, отже, гендерні ідеології є чинником деконфліктизації життя української спільноти. Нині гендерна темпоральність є маркером, який вказує на поглиблення егалітарних тенденцій у житті українського соціуму. На прикладах доведено, що виявлення гендерного виміру соціальної темпоральності уможливлює виокремлення й типологізацію конфліктогенних чинників, які є складовою соціальних змін. Дослідження зрушень у суспільному бутті, пов’язаних з новим змістовним наповненням феноменів фемінності й маскулінності, виявлення ролі українського жіноцтва в переламних подіях нашої нещодавньої історії, як то: Революція Гідності і війна з російським агресором, а також гендерне забарвлення проблем у сфері професійної зайнятості, які виникли у зв’язку з пандемією Covid 19, спонукають до висновку, що гендерна темпоральність як складова соціального часу, безпосередньо впливає на розв’язання актуальних конфліктів у житті українського суспільства.

Ключові слова


соціальна темпоральність; гендерна темпоральність; гендерні стереотипи; соціальний конфлікт; егалітарні ідеології; деконфліктизація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Avramenko K. Yu. (2008). Ponyatie i svoystva sotsialnogo vremeni [The concept and properties of social time]. Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva : zb. nauk. pr. Kharkiv. 80–83. (in Russian).

Bakirov V. S. (2008). Prostranstvo i vremya cheloveka kak produkt sotsialnoy kommunikatsii [Space and human time as the product of social communication]. Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva : zb. nauk. pr. Kharkiv. 3–6. (in Russian).

Vlasova T., Hrabovska I., Halytska Yu. (2018). Aktualnyi hender: mizhnarodnyi ta ukrainskyi kontekst [Current gender: international and Ukrainian context]: monohrafiia. Kyiv. (in Ukrainian).

Zubov V. O. (2015). Seksualnist yak predmet filosofskoi refleksii [Sexuality as the subject of philosophical reflection]. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii. Naukovo-praktychnyi zhurnal. Vyp. 7. 61–64. (in Ukrainian).

Ihnatenko Iryna (2016). Zhinoche tilo u tradytsiinii kulturi ukraintsiv [The female body in the traditional culture of Ukrainian]. Kharkiv. (in Ukrainian).

Kyselova O. (2020). Henderne biudzhetuvannia v Ukraini. Prezentatsiia proiektu [Gender budgeting in Ukraine. Project presentation]. URL: www.ukrinform.ua/3044231. (in Ukrainian).

Kutsenko V. V. (2012). Chas yak filosofska katehoriia: u poshukakh ekzystentsiinoi temporalnosti [Time as philosophical category: in searches of existential temporality]. Visnyk Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Filosofiia. Politolohiia. Vyp. 110. 9–12. URL: http://nbuv.gov.uaUJRN/VKNU_EP_2012_110_4. - s. 9 (in Ukrainian.

Lepskyi M. (2011). Temporalnist yak osnovna heneralizatsiia typolohii prohnoziv [Temporality as the main generalization of the typology of prognoses]. Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei. Kyiv. Vyp. 22. 63–73. (in Ukrainian).

Luman N. (2004). Mirovoe vremya i istoriya sistem. Ob otnosheniyakh mezhdu vremennymi gorizontami i sotsialnymi strukturami obshchestvennykh sistem [World time and systems history. On the relationship between time horizons and structures of social systems]. Logos. №5 (44). 131–168. (in Russian).

Nestik T. A. (2003). Sotsialnoe konstruirovanie vremeni [Social construction of time]. Sotsiologicheskie issledovaniya. № 8. 12–21. (in Russian).

Sorokin P. A., Merton R. K. (2004). Sotsialnoe vremya: opyt metodologicheskogo i funktsionalnogo analiza [Social time: experience in methodological and functional analysis]. Sotsiologicheskie issledovaniya. №6. 112–119. (in Russian).

Shtompka P. (1996). Sotsiologiya sotsialnykh izmeneniy [Sociology of social change]. Moskva, 1996. (in Russian).

Yakovenko T. V. (2011). Osoblyvosti i tendentsii suchasnykh shliubno-simeinykh protsesiv v ukrainskomu sotsiumi [Features and trends of modern marriage and family processes in the Ukrainian society]. Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva : zb. nauk. pr. Kharkiv. Vyp. 17. 347–354.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.