НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З МИНУЛОГО УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ (Рецензія на колективну монографію: І. Грабовська, С. Грабовський, В. Крисаченко, К. Настояща, Л. Чупрій «Латентні західноєвропейські дискурси в українській філософії та соціології доби УРСР» / За наук. ред. канд. філос. н., доц. К. Настоящої. Тернопіль: Вид-во «Крок», 2022. 229 с.).


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2022.30.20

Tetyana SHAMSUTDYNOVA-LEBEDYUK

Анотація


Аналізується сутність та позитивні складові дослідженнння колективу авторів (І.Грабовської, С. Грабовського, В. Крисаченка, К. Настоящої, Л. Чупрія), представленого у вигляді монографії «Латентні західноєвропейські дискурси в українській філософії та соціології доби УРСР». Дана робота є найновішим дослідженням в галузі вітчизняної філософії та соціології доби УРСР, яке побачило світ у 2022 р. Робота заслуговує на увагу науковців, викладачів, студентів, особливо гуманітаріїв та широкого кола читачів, зацікавлених українознавчою проблематикою.

Ключові слова


колективна монографія; філософія; соціологія; доба УРСР; західноєвропейські дискурси; латентні впливи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bilodid V.D. (2011). Stalin i akademichna filosofiya v Ukrayini [Stalin and academic philosophy in Ukraine]. K.: Sty`los. 208 р. (in Ukrainian).

Grabovs`ka I. (2014). Yevrorevolyuciya yak Revolyuciya Gidnosti v konteksti cy`vilizacijnoyi problematy`ky` [Eurorevolution as a Revolution of Dignity in the contextof civilization‗s studies]. Filosofs`ki studiyi. # 6. P. 39–45 (in Ukrainian).

Grabovs`ka I. (2019). Putinizm yak konfliktogenny`j faktor svitovogo znachennya ta ukrayins`ka specy`fika jogo proyaviv [Putinism as a conflicting factor on the world level and the Ukrainian specificity of its manifestations]. Ukrayinoznavchy`j al`manax. Vy`pusk 24. 114–118 (in Ukrainian).

Grabovs`ka I. (2020). Poshuky` shlyaxiv ta metodiv proty`stoyannya putinizmovi: ukrayins`ki realiyi [The search for ways and methods of resisting Putinism: Ukrainian realities]. Ukrayinoznavchy`j al`manax. Vy`pusk 26, 2020. P. 45–51 (in Ukrainian).

Grabovs`ka I., Grabovs`ky`j S. (2021). Specy`fika kry`ty`ky` burzhuazny`x teorij u filosofiyi doby` «pizn`oyi» URSR (na pry`kladi pracz` Lary`sy` Levchuk) [The specificity of the criticism of bourgeois theories in the philosophy of the "late" Ukrainian SSR era (on the example of the works of Larisa Levchuk)]. Ukrayinoznavstvo. 2(79). P. 152–164 (in Ukrainian).

Grabovs`ka I., Grabovs`ky`j S., Kry`sachenko V., Nastoyashha K., Chuprij L. (2022). Latentni zaxidnoyevropejs`ki dy`skursy` v ukrayins`kij filosofiyi ta sociologiyi doby` URSR [Latent Western European discourses in Ukrainian philosophy and sociology in the time of the USSR] / Za nauk. red. kand. filos. n., docz. K. Nastoyashhoyi. Ternopil`: Vy`d-vo «Krok». 229 p. (in Ukrainian).

Grabovs`ka I., Tal`ko T. (2019). Putinizm ta jogo ideologichni zasady` yak problema suchasnogo teorety`chnogo dy`skursu v sociogumanitary`sty`ci [Putinism and its ideological foundations as a problem of modern theoretical discourse in social studies and humanities]. Ukrayinoznavchy`j al`manax. Vy`pusk 25. P. 49–54 (in Ukrainian).

Konflikty`zaciya kul`turno-istory`chnogo prostoru ukrayinstva v umovax suchasny`x zagroz: monografiya [Conflictizationof thecultural-and-historical space of Ukrainians in the conditions of modern threats: monograph] / Za zagal`n. red. M.I. Obushnogo, vidp. red. I.M. Grabovs`ka. (2021). K: Milenium. 266 p. (in Ukrainian).

Nastoyashha Katery`na (2021). Ukrayins`ka sociologiya chasiv perebudovy`: rekonstrukciya procesiv vidnovlennya [Ukrainian sociology of the times of perestroika: reconstruction of recovery processes]. Ukrayinoznavstvo, #4(81). P. 181–192 (in Ukrainian).

Tal`ko T. (2019). Najaktual`nisha problema suchasnogo ukrayinoznavstva [The most actual problem of modern Ukrainian studies]. Ukrayinoznavchy`j al`manax. Vy`pusk 24. P. 154–157 (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.