ЧОЛОВІКИ-ФЕМІНІСТИ ПРО КОРИСНІСТЬ ФЕМІНІЗМУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИ ТА СПІЛЬНОТ (Рецензія на книгу: Кауфман М., Кіммел М. Чоловіки про фемінізм. К: Книголав, 2019. 208 с.)


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2021.29.29

Iryna Grabovska, Larysa Nalyvaiko

Анотація


У рецензії на книгу «Чоловіки про фемінізм» двох знаних у світі феміністів Майкла Кауфмана та Майкла Кіммела йдеться про основні ідеї вказаної роботи та мотиви, які спонукали двох цілком самодостатніх дослідників та активістів боротьби за гендерну рівність та проти насилля над жінками у всьому світі вдатись до «колективного захисту» фемінізму як теорії та практики, а також світоглядної позиції особистості сучасного світу. Автори доводять «природність» виникнення та розвитку феміністичного руху, особливо в демократичних країнах, орієнтованих на людину як цінність та на захист її прав як одне з основних завдань сучасної держави. Книга орієнтована в основному на чоловічу половину спільнот і доводить «вигідність» феміністичного руху як для жінок, так і для чоловіків.


Ключові слова


фемінізм; Майкл Кауфман; Майкл Кіммел; гендерна теорія; права людини; особистісний вибір; розвиток спільнот; маскулінність; фемінність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Vlasova T., Hrabovska I., Halytska Yu. (2018). Aktualnyi hender: mizhnarodnyi ta ukrainskyi kontekst [Current gender: international and Ukrainian context]: monohrafiia. Kyiv. (in Ukrainian).

Grabovs`ka I. (2021). Specy`fika suchasnogo ukrayins`kogo feminizmu (sociofilosofs`ky`j zriz problemy`) [Specifics of modern ukrainian feminism (socio-philosophical section of the problem)]. Ukrayinoznavstvo. 3(80). 2021. P. 194–204. (in Ukrainian).

Grabovs`ka Iry`na, Naly`vajko Lary`sa, Obushny`j My`kola. (2020). Gender v osvitn`omu procesi ukrayins`ky`x vy`shiv yak filosofs`ko-svitoglyadna skladova konflikty`zacijnoyi problematy`ky` [Gender in the educational process at ukrainian high schools as philosophical and world-view component of conflict studies]. Ukrayinoznavchy`j al`manax. Vy`pusk 26. P. 57–65. (in Ukrainian).

Kaufman M., Kimmel M. (2019). Choloviky` pro feminizm [Men about feminism]. K: Kny`golav. 208 p. (in Ukrainian).

Majkl Kaufman [Michael Kaufman]. Vikipediya. URL: https://genderindetail.org.ua/spetsialnirubriki/ heforshe/triada-cholovichogo-nasilstva- 134030.html (in Ukrainian).

Majkl Skott Kimmel [Michael Scott Kimmel]. Vikipediya. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D0%9A%D1%96%D0%BC%D0%BC% D0%B5%D0%BB (in Ukrainian).

Profe inizm [Pro-feminism]. Vikipediya. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.