АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ АНТАГОНІЗМ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ХІХ СТ.


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2021.29.28

Mykola Shcherbak, Nadiia Shcherbak

Анотація


У статті висвітлюється специфіка Правобережної України і зазначається, що вона у ХІХ ст. була поліетнічним регіоном, який, маючи свою історію, характеризувався етнічними, конфесійними, соціально-економічними, адміністративними особливостями та навіть мав своє діюче законодавство. Упродовж усього зазначеного періоду правобережні українські землі залишалися полем гострого політичного і соціального протистояння. Характеризуючи ситуацію на Правобережжі України, автори статті доводять, що з часів приєднання до Російської імперії царський уряд не врахував усіх особливостей цієї території. Він не звертав уваги на український народ, а бачив тут лише польську шляхту, яку намагався схилити на свій бік різними поступками. В той же час більшість населення Правобережжя складали українці, які майже всі були селянами. На початку ХІХ ст. таких селян нараховувалося близько 3 млн. Земельна нерухомість на Правобережжі України знаходилася у власності невеликої кількості польських магнатів. Робиться висновок про те, що після придушення польського повстання 1830-1831 рр. розпочалося активне проведення політики русифікації. Правобережна Україна стала полем гострого політичного і соцільного протистояння. В цьому переконують архівні джерела, передусім, діловодні документи Канцелярії київського, подільського й волинського генерал-губернатора, що збереглися в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві. Авторами статті підкреслюється, що у другій половині ХІХ ст. питання скорочення польського землеволодіння на Правобережжі України було дуже важливим у діяльності місцевої адміністрації. Велика маса узаконень та розпоряджень, які вміщені в збірниках законодавчих актів, численне листування між місцевою владою і центром, що зберігається в архівних фондах, свідчать про особливу його актуальність.


Ключові слова


генерал-губернатор; губернатор; земельна реформа; Правобережна Україна; Російська імперія; соціальний антагонізм

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bovua D. (1996). Shlyaxty`ch, kripak i revizor. Pol`s`ka shlyaxta mizh czary`zmom ta ukrayins`ky`my` masamy` (1831-1863 rr.) [Nobleman, serf and auditor. Polish nobility between tsarism and the Ukrainian masses (1831-1863)]: Per. z francz. K. (in Ukrainian).

Voenno-staty`sty`chesky`j sborny`k Rossy`y` [Military statistical collection of Russia]. Y`zd. 4-e, dop. SPb., 1871 (in Russian).

Gurzhij I. (1958). Borot`ba selyan i robitny`kiv Ukrayiny` proty` feodal`no-kriposny`cz`kogo gnitu (z 80-x rr.XVIII st. do 1861 r.) [The struggle of peasants and workers of Ukraine against feudal oppression (from the 80's of the XVIII century to 1861)]. K. (in Ukrainian).

Doroshenko Dmy`tro. (1991). Nary`s istoriyi Ukrayiny` [Essay on the history of Ukraine]. U 2-x tomax. Repry`nt. vy`dannya. T.II. K., 1991 (in Ukrainian).

Dragomanov M.P. (1908). Evrey` y` polyaky` v Yugo-Zapadnom krae [Jews and Poles in the Southwestern Territory]. Poly`ty`chesky`e sochy`neny`ya. T.1. Centr y` okray`nы. M. (in Russian).

Kabuzan V.M. (1971). Y`zmeneny`ya v razmeshheny`y` naseleny`ya v Rossy`y` v XVIII – pervoj polovy`ne XIX v. (Po matery`alam revy`zy`y`) [Changes in the distribution of the population in Russia in the XVIII - first half of the XIX century. (According to audit materials)]. M. (in Russian).

Slabchenko M. (1925-1927). Materiyaly` do sociyal`no-ekonomichnoyi istoriyi Ukrayiny` XIX st. [Materials on the socio-economic history of Ukraine in the XIX century]. V 2-x tt. T. 1. K. (in Ukrainian).

Central`ny`j derzhavny`j istory`chny`j arxiv Ukrayiny` u m. Ky`yevi (CzDIAK Ukrayiny`), f. 274. – Ky`yivs`ke guberns`ke zhandarms`ke upravlinnya [Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv (CDIAC of Ukraine), f. 274. - Kyiv Provincial Gendarmerie], op. 1, spr. 2792 (in Ukrainian).

CzDIAK Ukrayiny`, f. 442. - Kancelyariya ky`yivs`kogo, podil`s`kogo i voly`ns`kogo generalgubernatora [CDIAC of Ukraine, f. 442. - Office of the Governor-General of Kyiv, Podolsk and Volyn], , op. 544, spr. 237 (in Ukrainian).

CzDIAK Ukrayiny`, f. 442. - Kancelyariya ky`yivs`kogo, podil`s`kogo i voly`ns`kogo generalgubernatora [CDIAC of Ukraine, f. 442. - Office of the Governor-General of Kyiv, Podolsk and Volyn], op. 639, spr. 767 (in Ukrainian).

Shandra Valenty`na. (1998). Administraty`vni ustanovy` Pravoberezhnoyi Ukrayiny` kincya XVIII - pochatku XX st. v rosijs`komu zakonodavstvi: dzhereloznavchy`j anality`chny`j oglyad [Administrative institutions of the Right Bank of Ukraine in the late XVIII - early XX centuries. in Russian legislation: source analytical review]. Studiyi In-tu ukrayins`koyi arxeografiyi ta dzhereloznavstva im. M.S. Grushevs`kogo NAN Ukrayiny`. Vy`p. 2. K. (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.