ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2021.29.22

Liudmyla Sorochuk

Анотація


Досліджується проблема функціонування української етнокультурної традиції в контексті сучасних викликів і загроз. Акцентується увага на необхідності збереження національних культурних надбань українців й ролі культурно-духовних пріоритетів, які формують повноцінне соціокультурне середовище та ціннісні орієнтири молодого покоління. Розглядаються особливості творення культурного простору в Україні та форми побутування українського фольклору в соціокультурному середовищі, враховуючи виклики і загрози сучасного світу. Обґрунтовується) сутність народних традицій і звичаїв, як сфери культурних і духовних надбань, що впливають на комунікативну організацію людей із визначеними життєвими цінностями. Розглядається сутність українського етнокультурного простору як об‘єкту українознавчих досліджень. Доведено, що етнокультура – важливий фактор єдності нації та показник етнічної й національної самобутності серед інших народів, а також є одним із чинників відродження і збереження національної пам‘яті. Зауважимо, що значну роль у наповненості національної пам‘яті відіграють такі категорії: етнічна приналежність, ментальність, національні традиції, звичаї, культурні та світоглядні складові. Народна традиційна культура становить і соціокультурний сегмент національної пам‘яті, що потенційно допомагає консолідації українського соціуму. Розкрито питання про те, що українська культура впродовж тривалого часу нівелювалась, зазнавала цензурних заборон, ідеологічного тиску та знищення, особливо в радянський період, але попри труднощі настав час національно-культурного відродження етнокультурних надбань українців, що є пріоритетами збереження української ідентичності й утвердження незалежності української нації у світі. Доведено, що етнокультура висвітлює невичерпний й багатогранний талант українців, які є носіями народної творчості. Тому, реагуючи на сучасні виклики й загрози, зміни в суспільному та політичному житті країни, серед людей творяться нові жанри фольклору, нові види народного мистецтва (молодіжна субкультура; графіті; політичні анекдоти, як жанр сміхової культури й ін.), які побутують у сучасному інформаційно-культурному просторі, висміюючи й осуджуючи конфліктні ситуації та негативні явища у соціумі. З‘являються і нові засоби передачі фольклорної традиції, наприклад чати та відео у соціальних мережах. Українська нація модернізується, активно творить свій культурний простір незважаючи на пропаганду «русского мира», попри економічні негаразди, військовий конфлікт на сході нашої держави. Підкреслюється роль етнокультури українців, як складової національної культури, яка має великий потенціал в утвердженні України у світовому культурному просторі, є потужним чинником деконфліктизації в українському суспільстві та консолідуючим фактором політичної єдності українців, особливо в сучасних умовах гібридної війни.


Ключові слова


етнокультурні традиції українців; соціокультурне середовище; етнокультурний простір; етнокультура як чинник деконфліктизації; культурний потенціал; сучасні виклики і загрози

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bakhtyn M. (1990). Tvorchestvo Fransua Rable y narodnaia kul'tura srednevekov'ia y Renessansa. [Francois Rabelais' creativity and folk culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moskow: Khudozhestvennaia lyteratura, 543 p. (In Russian).

Borysenko V. (2003). Viruvannia u povsiakdennomu zhytti ukraintsiv na pochatku KhKhI stolittia. [Beliefs in the daily life of Ukrainians at the beginning of the XXI century]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy. Zbirnyk naukovykh prats'. K.: UNISERV, Vol. 15. 136 p. (In Ukrainian).

Buriak L. (2012). Sociо-cultural and spiritual chronotope of national memory: the problem of structure. [Socio-cultural and spiritual space-time of national memory: the problem of structuring]. Natsional'na pam'iat': sotsiokul'turnyj ta dukhovnyj vymiry. Natsional'na ta istorychna pam'iat': Zb. nauk. prats'. Vol. 4. K.: DP «NVTs «Priorytety», P.42–51. URL: https://old.uinp.gov.ua/sites/default/files/userupload/zbirn yk4.pdf (In Ukrainian).

Hazizova О. (2020). Zahrozy natsionalnii bezpetsi v humanitarnii ploshchyni: tsinnisno-smyslovi aspekty. [Threats to National Security in the Humanitarian Dimension: Value- and Sense-Bearing Aspects]. Ukrainoznavchyi almanakh Vol. 27. Рp. 60–67. (in Ukrainian).

Dziuba I. (2001). Chy usvidomliuiemo natsional'nu kul'turu iak tsilisnist'? Z krynytsi lit: trytomovyk. [Are we aware of national culture as a whole? From the well of years: tritomovik]. K.: Oberehy: Helikon, T. II. Pp. 578–594. (In Ukrainian).

Zhulyns'kyj M. (2010). Natsional'na kul'tura za umovy formuvannia novoi suspil'noi solidarnosti v Ukraini. [National culture in the formation of a new social solidarity in Ukraine]. Natsiia. Kul'tura. Literatura: nats.- kul't. Mify ta idejno-estetychni poshuky ukrains'koi literatury. Kyiv: Naukova dumka. 560 p. (In Ukrainian).

Kimakovych I. (1996). Tradytsijnyj anekdot u konteksti smikhovykh iavysch ukrains'koi kul'tury. [Traditional anecdote in the context of ridiculous phenomena of Ukrainian culture]. Avtoref. dys.. kand. filol. nauk. K., 24 p. (In Ukrainian).

Kolessa F. (1938). Ukrains'ka usna slovesnist'. [Ukrainian oral literature]. L'viv: Naukovo-populiarna biblioteka Tovarystva "Prosvita", 643 pp. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001149 (In Ukrainian).

Nikolaieva A.V. (2009). Viruvannia u povsiakdennomu zhytti ukraintsiv (kinets' KhKh – pochatok KhKhI st.). [Beliefs in the daily life of Ukrainians (late XX - early XXI century)]. Kharkiv, 96 p. (In Ukrainian).

Paschenko Ye. (2008). «Uzhe hai lystom kryie» (usna narodna politychna tvorchist'). ["He already covers the grove with a leaf" (oral folk political art)]. Ukrains'kyj politychnyj fol'klor. K.: Vydavets' Mykola Dmytrenko, 100 p. (In Ukrainian).

Riabchuk Mykola. Ukrains'ka kul'tura pislia komunizmu: mizh postkolonial'nym vyzvolenniam ta neokolonial'nym ponevolenniam. [Ukrainian culture after communism: between postcolonial liberation and neocolonial enslavement]. Nezalezhnyj kul'turolohichnyj chasopys «Y». URL: https://blogs.pravda.tsom.ua/authors/vozniak/5148180b3 6tse9/ (In Ukrainian).

Sorochuk L. (2017). Ideia konsolidatsii natsii v derzhavnykh sviatakh ta symvolakh Ukrainy. [The idea of consolidation of the nation in public holidays and symbols of Ukraine]. Ukrainoznavchyj al'manakh. Vol. 21. Kyiv, Pр. 88–92. (In Ukrainian).

Sorochuk L. (2020). Rol' natsional'noi kul'tury u dekonfliktyzatsii ukrainstva. [The role of national culture in the deconflict of Ukrainians]. Ukrainoznavchyj al'manakh. Vol. 27. K.: «Milenium», Pр. 129–134. (In Ukrainian).

Sorochuk L. (2020). Konsoliduiuchyj potentsial etnokul'turnoi tradytsii v ukrains'komu zarubizhzhi. [Consolidating potential of ethnocultural tradition in Ukrainian abroad]. Ukrainoznavstvo. №4 (77). Рр. 183– 190. URL: http://vebtsache.googleusertsontent.tsom/search?k=tsac he:lMB3NmljVvEJ:journal.ndiu.org.ua/artitsle/viev/21749 3+&tsd=3&hl=uk&tst=tslnk&gl=ua (In Ukrainian).

Khraplyva-Schur L. (1993). Schodennyj pobut. Ukrains'ki narodni zvychai v teperishn'omu pobuti. [Daily life. Ukrainian folk customs in the present life]. K.: Upravlinnia osvity Kyivs'koi derzhavnoi oblasnoi administratsii, 77 p. (In Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.