РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА КАРТИНИ СВІТУ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2021.29.19

Olena Petutina, Maryna Mishchenko

Анотація


Дана стаття присвячена вивченню місця та ролі релігійної складової в світогляді сучасного викладача. Принцип світськості в правовому полі України є гарантією свободи кожного самостійно ухвалювати рішення, самовизначатися в духовній сфері без втручання фактора влади. Свобода совісті, яку проголошує законодавство України, означає сповідання певної релігії, чи атеїстичний світогляд. При цьому важливим є загальне визнання значущості релігії, розуміння її історичної ролі, створення атмoсфери терпимості та поваги до Іншого, відсутність стереотипів та забобонів. Відокремлення релігії від держави внаслідок секуляризації, нейтральність держави по відношенню до церкви, не означає байдужості до релігійних цінностей. ХХІ сторіччя, навпаки, ставить питання про залучення етичних та релігійних норм до виховного процесу для формування високодуховних якостей у молоді. Серед актуальних завдань духовного розвитку сучасної України – підняття рівня національно-патріотичної свідомості громадян. Це актуально в умовах глобалізації, входження вітчизняної системи вищої освіти в Болонський процес, бо підготовка майбутніх фахівців визначає одну з основних тенденцій захисту національних інтересів. При викладанні гуманітарних дисциплін важливо підкреслювати зв'язок релігії та становлення української культури ще з часів Київської Русі, освітлювати значення для сучасної демократичної України мирного співіснування різних релігійних конфесій, освітлювати загальне історичне та культурне значення Томосу про автокефалію Православної Церкви України від 2019 року тощо. В цьому провідна роль належить викладачу, а головною характеристикою блоку соціально-гуманітарних дисциплін залишається вивчення особистості, її духовної культури в просторі і часі та педагогіки, спрямованої на всебічно розвинену сучасну людину.


Ключові слова


релігійна освіта; світська освіта; секуляризація; толерантність; етика; світогляд; національна свідомість; духовність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Babii M. (2006). Pryntsyp svobody sovisti v sferi derzhavnoi osvity: umovy realizatsii [The principle of freedom of conscience in the field of public education: conditions for implementation]. Relihiina panorama. №3. Р. 49–53. (in Ukrainian).

Boichenko N.M. (2014). Etychni aspekty universytetskykh tsinnostei [Ethical aspects of university values]. Sofiia. Humanitarno-relihiieznavchyi visnyk. № 1. Р. 37–43. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii [Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (in Ukrainian).

MON zavzhdy vidkryte do dialohu z Vseukrainskoiu Radoiu Tserkov i relihiinykh orhanizatsii, – Serhii Shkarlet [The Ministry of Education and Science is always open to dialogue with the All- Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations, - Serhiy Shkarlet]. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zavzhdi-vidkrite-dodialogu-z-vseukrayinskoyu-radoyu-cerkov-i-religijnihorganizacij-sergij-shkarlet. (in Ukrainian).

Merezhkovskyi D. S. (1991). Akropol: Yzbr. lytkrytych. staty [Acropolis: Izbr. lit.-critical. articles]. M.: Kn. Palata. 352 p. (in Russian).

Panasenko O. (2012). Osnovni tendentsii rozvytku relihiinoi osvity v Ukraini (na prykladi pravoslavia). [The main trends in the development of religious education in Ukraine (on the example of Orthodoxy)]. Filosofiia osvity. № 1–2 (11). P. 273–305. (in Ukrainian).

Petutіna E. A. (2013). Tendentsyy razvytyia relyhyoznoi zhyzny Ukrayny [Trends in the development of religious life in Ukraine]. Filosofiia i relihiia v poshukakh dukhovnykh priorytetiv suchasnoho svitu: materialy misk. mizhvuz. seminaru. Kh.: KhNUBA. P. 153–155. (in Russian).

Relihiina samoidentyfikatsiia naselennia i stavlennia do osnovnykh tse-rkov Ukrainy: cherven 2021 roku [Religious self-identification of the population and attitude to the main churches of Ukraine: June 2021.]. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1052 &page=1&t=9(in Ukrainian).

Relihiia i tserkva v ukrainskomu suspilstvi: 2000- 2020 rr. (sotsiolo-hichne doslidzhennia) [Religion and the church in Ukrainian society: 2000-2020 (sociological study)]. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/ article/2020_religiya. pdf (in Ukrainian).

Rybachuk M. F. (1995). Natsionalne vidrodzhennia i relihiia [National revival and religion]. K.: Asotsiatsiia «Ukraino». 208 p. (in Ukrainian).

Uhoda pro spivpratsiu mizh Ministerstvom osvity i nauky Ukrainy ta Vseukrainskoiu Radoiu Tserkov i relihiinykh orhanizatsii [Agreement on cooperation between the Ministry of Education and Science of Ukraine and the All-Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations.].URL: https://sobor.com.ua/news/spivpracya-mon-ta-vrciro. (in Ukrainian).

Iakukhno I.I. Naukovo-metodolohichni ta praktychni problemy vzaiemodii Tserkvy u derzhavy v sfery osvity [Scientific-methodological and practical problems of the Church's interaction with the state in the field of education.]. URL: https://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=134. (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.