ПРАВА ГРОМАДЯН НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2021.29.14

Savva Kuzmenko, Nadiia Tarasova

Анотація


У статті здійснюється аналіз поточної ситуації з реалізацією права громадян України на свободу світогляду і віросповідання, які гарантовані статтею 35 Конституції України. На підставі аналізу норм чинного законодавства України та судової практики, досліджується тенденція необхідності звернення громадян України до судових органів за захистом свого права на свободу світогляду і віросповідання. Зазначені звернення також тісно пов‘язані з реалізацією прав громадян на захист конфіденційної інформації про громадян, гарантований статтею 32 Конституції України. Переважна більшість позовів громадян до судових органів викликана неможливістю отримати або внести зміни до паспорта громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року, оскільки у нормативних актах з даного питання є неузгодженості. Фактично, держава примушує своїх громадян позиватись до суду, виклавши в нормативно-правовому акті право Державної міграційної служби здійснювати оформлення та видачу паспортів у формі книжечки лише тим громадянам, стосовно яких є рішення, що набрало законної сили, про зобов‘язання оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року. Відстоюючи своє, гарантоване Конституцією, право на свободу совісті, віросповідання та на захист персональних даних, громадяни України відмовляються від отримання паспорта у формі пластикової картки. Порушення прав громадян, гарантованих статтями 32 і 35 Конституції України, має поширений характер та потребує негайного вирішення. Авторами запропоновані зміни до чинного законодавства України стосовно врегулювання питання оформлення вірянам паспортів зразка 1994 року. Авторами статті приділяється увага ситуації в суспільстві, яка безпосередньо пов‘язана з відокремленням церкви від держави, а школи від церкви на прикладі пропозиції Міністерства освіти і науки України зробити етику та курси морального спрямування обов‘язковими для 5-х та 6-х класів усіх українських шкіл з програмами «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Біблійні історії та християнська етика», «Школа подружнього життя» та «Православна культура Слобожанщини». Авторами надається пропозиція щодо вдосконалення норм статті 35 Конституції України шляхом посилання в тексті статті на Україну як на світську державу.


Ключові слова


Конституція; право; світогляд; віросповідання; паспорт

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 04 lystopada 1950 № ETS № 005 [Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms № ETS N 005 (1950, November 4)]. Article 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (in Ukrainian).

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Articles 32, 35. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian).

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 20 sichnia 2012 roku № 2-rp/2012 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine of January 20, 2012 № 2-rp / 2012]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy vid 01 chervnia 2010 roku № 2297-VI «Pro zakhyst personalnykh danykh» [Law of Ukraine on Personal Data Protection № 2297-VI of June 1, 2010]. Article 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro Yedynyi derzhavnyi demohrafichnyi reiestr ta dokumenty, shcho pidtverdzhuiut hromadianstvo Ukrainy, posvidchuiut osobu chy yii spetsialnyi status» vid 20 lystopada 2012 roku № 5492-VI [Law of Ukraine on the Unified State Demographic Register and documents confirming the citizenship of Ukraine, identity or special status № 5492- VI of November 20, 2012]. Article 21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii» vid 23 kvitnia 1991 roku № 987-XI [Law of Ukraine оn freedom of conscience and religious organization № 987-XI. 1991, April 23]. Article 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 kvitnia 2019 roku № 398 «Pro vnesennia zmin do punktu 3 Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2015 roku № 302» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to paragraph 3 of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 302 of March 25, 2015. № 398 (2019, April 3)]. Paragraph 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1132-2015- %D0%BF#Text (in Ukrainian).

Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 26 chervnia 1992 roku № 2503-XII [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine N 2503-XII. of June 26, 1992]. Item 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12#Text (in Ukrainian).

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 19 veresnia 2018 roku № 806/3265/17 (Pz/9901/2/18) [Resolution of the Grand Chamber of the Supreme Court № 806/3265/17 (Pz / 9901/2/18) of September 19, 2018]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/76822787/ (in Ukrainian).

Novikov V., Borovikova V. (2016). Harantovanist svobody sovisti ta virospovidannia v Ukraini [Warranty of freedom of conscience and religion in Ukraine]. Naukovyi Visnyk vnutrishnikh sprav derzhavnoho universytetu. Lviv. № 4. P. 26–36. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/ 04_2016/16nvvvvu.pdf (in Ukrainian).

Khose Kazanova: Pohliad zboku: relihiina systema Ukrainy nahaduie amerykansku [Side view: Ukrainian religious system resembles the American one]. BBC Ukraina, 26 chervnia 2013. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/science/2013/06/130626_jose_casanova_int_ko (in Ukrainian).

Yarmol L. (2020). Svoboda virospovidannia: pozytyvni tendentsii ta problemy u sferi yii yurydychnoho zabezpechennia v Ukraini [Freedom of religion: positive trends and problems in the field of its legal support in Ukraine]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. Zaporizhzhia. № 6. P. 39-42. URL: http://lsej.org.ua/6_2020/9.pdf (in Ukrainian).

Osoblyvosti relihiinoho i tserkovno-relihiinoho samovyznachennia hromadian Ukrainy: tendentsii 2000– 2020 rr. (Informatsiini materialy)(2020) [Special aspects of religious and church-religious self-determination of citizens of Ukraine: tendencies of 2000-2020 (Information materials)]. Kyiv: Tsentr Razumkova. P. 4– 10. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_religiya.pdf (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.