КОНФЛІКТИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2021.29.6

Tetiana Voropayeva

Анотація


У статті розглядаються питання конфліктизації та деконфліктізації культурно-історичного простору українства та українського суспільства в контексті сучасних загроз. Для вирішення цієї проблеми використовувався інтегративний підхід, який передбачає розгляд об‘єкта дослідження в його зв‘язках і взаємозалежностях з іншими процесами та явищами, а також урахування взаємодії різноманітних факторів, що визначають формування та розвиток конфліктизаційних явищ. На першому етапі дослідження було проаналізовано: а) процес формування та розвитку перших протоконфліктологічних концепцій, б) особливості інституціоналізації сучасної конфліктології, яка вивчає конфлікти на мікро-, мезо-, макро- та мега- рівнях, в) різноманітні конфліктологічні теорії сучасних соціогуманітарних наук, а також окреслено теоретико-методологічні основи дослідження процесів конфліктізації культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз. На другому етапі дослідження було вивчено: а) процес формування та розвитку конфліктологічних ідей в історії філософської думки, б) особливості сучасних геоконфліктологічних досліджень, в) специфіку заморожених та сецесіоністських конфліктів, г) процес об‘єднання та деконфліктізації Німеччини, ґ) особливості міждержавних конфліктних відносин у постбіполярному світі, д) питання викликів, загроз і небезпек, які постають перед Україною та українцями з 1991 р. На третьому етапі дослідження було проаналізовано специфіку зростання загроз національній безпеці України в інформаційній сфері, особливості конфліктизаційних та деконфліктизаційних процесів у сучасній Україні, а також було запропоновано розглядати російсько-український збройний конфлікт як конфлікт неоколоніального типу.
Громадяни України мають знайти адекватні відповіді на сучасні виклики та механізми мінімізації загроз та небезпек; створити потужну систему національної безпеки, армії та оборонно-промислового комплексу; знайти шляхи забезпечення національних інтересів в умовах нинішньої кризи; розробити оптимальні моделі врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, реінтеграції населення окупованих територій та відновлення територіальної цілісності України.


Ключові слова


конфлікт; збройний конфлікт; конфліктизація; деконфліктизація; інтегративний підхід; неоколоніалізм; Україна; Російська Федерація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Averianova N.M., Voropayeva T.S. (2019). Mizhderzhavnyj zbrojnyj konflikt na terenax Ukrayiny: neokolonial`nyj vymir [Inter-state armed conflict on the territory of Ukraine: the neo-colonial dimension]. Gileya: naukovyj visnyk. Vyp. 145(№ 6), Ch. 2. Рр. 7–11 (in Ukrainian).

Averianova N.M., Voropayeva T.S. (2019). Stratehiya «rozumnoyi syly» yak osnova dlya prypynennya zbroynoho konfliktu v Ukrayini ta reintehratsiyi okupovanykh terytoriy [The ―reasonable force strategy as a basis for ending the armed conflict in Ukraine and reintegrating the occupied territories]. Hileya: naukovyy visnyk. Vyp. 147 (№8). Part 2. Filosofs‘ki nauky. Pp. 7–13 (in Ukrainian).

Alejnikov A.V., Strebkov A.I. (2015). Konflikty i socialnaya stabilnost v sovremennoj Rossii [Conflicts and social stability in modern Russia]. Voprosy filosofii. № 12. Рр. 27–40 (in Russian).

Voropayeva T.S. (2018). Konfliktyzacijni ta dekonfliktyzacijni procesy v Ukrayini: social‘no-filosofs‘ki aspekty [Conflictization and deconflictization processes in Ukraine: social-philosophical aspects]. Nauchnyi vzgliad v budushchee. Vyp. 10. T. 2. Рр. 49–56. (in Ukrainian).

Gluhova A.V. (2016). Sovremennyj globalnyj konflikt i ego nacionalnye proekcii (konfliktologicheskij diskurs) [Modern global conflict and its national projections (conflictological discourse)]. Chelovek. Soobshestvo. Upravlenie. Vol. 16, № 4. Pp. 60–76 (in Russian).

Dahrendorf R. (2002). Sovremennyi sotsial‘nyi konflikt. Ocherk politiki svobody [Modern social conflict. Freedom Policy Essay]. Moscow: ROSSPEN, 288 p. (in Russian).

Zimmel G. (2008). Chelovek kak vrag [Man as an Enemy]. Psikhologiia konflikta. St. Peterburg: Piter Publ. Pp. 18–25 (in Russian).

Clausewitz K. (2007). On the war [About war]. Moscow: Eksmo; SPb.: Midgard. 862 p. (in Russian).

Coser L. (2000). Funktsii sotsial‘nogo konflikta [Functions of Social Conflict]. Moscow: Ideia-Press, 208 p. (in Russian).

Ukrayina naperedodni roku vyboriv: zapyty suspil`stva, pozyciyi politychnyx aktoriv, kontury novoyi vlady. Analitychna dopovid‘ Centru Razumkova [Ukraine in the run-up to the election year: the queries of society, the positions of political actors, the contours of the new government. Analytical report of the Razumkov Center]. (2018). Nacional‘na bezpeka i oborona. №3–4(175–176) (in Ukrainian).

Averianova N.M., Voropayeva T.S. (2020). Features of settlement of modern armed conflicts: integrative approach. Organization of scientific research in modern conditions 2020. Washington, Seattle: KindleD. Pp. 477–481.

Averianova N., Voropayeva T. (2020). Information security of Ukraine: social and humanitarian aspects. 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). Kharkiv. Pp. 511–514.

Averianova N., Voropaieva T. (2020). Transformation of the Collective Identity of Ukrainian Citizens After the Revolution of Dignity (2014–2019). Kyiv-Mohyla Humanities Journal. No. 7. Pp. 45–71.

Averre Derek. (2016). The Ukraine Conflict: Russia‘s Challenge to European Security Governance. Europe-Asia Studies. No. 68(4). Pp. 699–725.

Bebler Anton. (2015). Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict. Romanian Journal of European Affairs. Vol. 15(1). Pр. 35–54.

Nye Joseph S., Jr. (2009). Get Smart: Combining Hard and Soft Power. Foreign Affairs. Vol. 88. No. 4. Pp. 160–163.

Nye Joseph S., Jr. (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs. 320 p.

Strasheim Julia. (2016). Power-Sharing, Commitment Problems, and Armed Conflict in Ukraine. Civil Wars. 18 (1). Pp. 25-44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.