РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У ДЕКОНФЛІКТИЗАЦІЇ УКРАЇНСТВА


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2020.27.19

Liudmyla Sorochuk

Анотація


У статті порушується питання вагомості збереження й примноження національних культурних традицій українців, без яких не можна сподіватися на розвиток в цивілізаційному процесі, адже базуючись на культурно-духовні пріоритети, формується повноцінне соціокультурне середовище, що має ціннісні орієнтири. У статті розглядається сутність національної культури як сфери духовних і матеріальних надбань, що вливають на комунікативну організацію людей з визначеними цінностями та нормами поведінки.
Підкреслюється роль національної культури як потужного чинника деконфліктизації українців як в Україні, так і за її межами. Відомо, що українська культура впродовж тривалого часу нівелювалась, зазнавала цензурних заборон та ідеологічного тиску, особливо в радянський період. Наша культура пережила період руйнування, але настав час національно-культурного відродження, можливостей вільного вибору та самореалізації митця, час відродження й розвитку етнокультурних надбань українців, що є одним із пріоритетів відродження й збереження нації. Українська нація модернізується, активно творить свій культурний простір попри гальмування застарілої адміністративної системи, економічної нестабільності, гібридної війни та проявів воєнної агресії зі сторони Росії.
У статті досліджуються особливості творення культурного простору українства в сучасних умовах, враховуючи виклики глобалізованого світу та загрози «русского мира». Завдяки державній підтримці й здійсненню програм гуманітарної політики відбувається консолідація українського суспільств та об’єднання громадян України і українства в світі навколо національних цінностей та пріоритетів. Ядром єднання українства є національна ідея, збереження самоідентичності, патріотизм та утвердження української нації у сучасному світі. Акцентується увага на тому, що національна культура має великий потенціал в утвердженні України в світовому культурному просторі і є консолідуючим чинником політичної єдності суспільства, особливо в сучасних умовах гібридної війни та боротьби українців проти російської збройної агресії.


Ключові слова


національна культура як чинник деконфліктизації; соціокультурне середовище; консолідація українства; культурний простір; культурний потенціал

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bohuts'kyj Yu., Andruschenko V., Bezvershuk Zh., Novokhat'ko L. (2007) Ukrayinsʹka kulʹtura v yevropeysʹkomu konteksti [Ukrainian culture in the European context]./ Za red. Yu.P. Bohuts'koho. Kyiv: Znannia. 679 p. (In Ukrainian).

Doroshko M. (2018). Neoholosheni vijny Rosii proty Ukrainy u XX – na pochatku XXI st.: prychyny i naslidky [Russia's undeclared wars against Ukraine in the XX - early XXI centuries: causes and consequences]. Kyiv: Nika-Tsentr. 192 p. (In Ukrainian).

Masenko L. (2020). Konflikt mov ta identychnostej u postradians'kij Ukraini [Conflict of languages and identities in post-Soviet Ukraine]. Kyiv. TOV «Vydavnytstvo «Klio»». 176 p. (In Ukrainian).

Zhulyns'kyj Mykola. (2010). Natsional'na kul'tura za umov formuvannia novoi suspil'noi solidarnosti v Ukraini [National culture under the conditions of formation of new social solidarity in Ukraine]. Natsiia. Kul'tura. Literatura: nats.-kul't. Mify ta idejno-estet. Poshuky ukr. l-ry. Kyiv: Naukova Dumka. Pp. 127–133. (In Ukrainian)

Pavliuk S. (2007). Vymohlyvyj naukovyj perehliad etnolohichnoi spadschyny radians'koi epokhy [Demanding scientific review of the ethnological heritage of the Soviet era. Ukrainian culture: from new research]. Ukrains'ka kul'tura: z novykh doslidzhen'. Lʼviv. Pp. 44–60. (In Ukrainian).

Sorochuk L. (2019). Etno- ta natsional'nokul'turni zasady konsolidatsii ukrainstva [Ethno- and national-cultural principles of consolidation of Ukrainians]. Konsolidatsiia ukrainstva v postkolonial'nu dobu: monohrafiia/ za zah. red. prof. M.I. Obushnoho. Kyiv: Pedahohichna dumka. Pp. 274–303. (In Ukrainian).

Sorochuk L. (2015). Etnokul'turna tradytsiia ukraintsiv u ievropejs'komu tsyvilizatsijnomu prostori [Ethnocultural tradition of Ukrainians in the European civilization space]. Sotsiokulturnyj postup ukrainstva; tsyvilizatsijnyj kontekst: monohrafiia/ Upor. K. Kobchenko, za zah. red. M.I. Obushnoho. Nizhyn: Vydavets' PP Lysenko M.M. Pp. 56–84. (In Ukrainian).

Sorochuk Liudmyla. (2014). Suchasni proiavy etnokul'turnoho postupu ukraintsiv [Modern manifestations of ethnocultural progress of Ukrainians]. Ukrainoznavchyj al'manakh. Vypusk 17. Pp. 47–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_14. (In Ukrainian).

Stepyko M. (2020). Ukrains'ka identychnist' u hlobalizovanomu sviti: monohrafiia [Ukrainian identity in a globalized world: a monograph]. Kharkiv: Majdan. 258 p. (In Ukrainian).

Tatarenko M. (2018). Mystetstvo ta kul'tura v medijnu epokhu [Art and culture in the medieval era]. Kul'turolohichnyj al'manakh. Vypusk 10. Vinnytsia. «Tvory». Pp. 171–173. (In Ukrainian).

Usatenko T. (2017). Derzhavna mova – chynnyk natsional'noi bezpeky [The state language is a factor of national security]. Ukrainoznavchyj al'manakh. Vypusk 20. Kyiv. Pp. 85–90. (In Ukrainian).

Fedoruk O., Sydorenko V. (2013). Vizual'ne mystetstvo postradians'koi doby (90-ti rr. ХХ–ХХI st.). Istoriia ukrains'koi kul'tury u p'iaty tomakh. Tom 5. Ukrains'ka kul'tura ХХ – pochatku ХХI stolit'. Knyha 4 Problemy funktsionuvannia, zberezhennia i rozvytku kul'tury v Ukraini [Visual art of the post-Soviet era (90s of the XX–XXI centuries). History of Ukrainian culture in five volumes. Volume 5. Ukrainian culture of the XX - early XXI centuries. Book 4 Problems of functioning, preservation and development of culture in Ukraine]. Kyiv. Naukova dumka. Pp. 525–580. (In Ukrainian).

Shevchenko Ye. (2013). Ukrains'ke narodne mystetstvo na mezhi tysiacholit'. Istoriia ukrains'koi kul'tury u p'iaty tomakh. Tom 5. Ukrains'ka kul'tura ХХ – pochatku ХХI stolit'. Knyha 4. Problemy funktsionuvannia, zberezhennia i rozvytku kul'tury v Ukraini [Ukrainian folk art at the turn of the millennium. History of Ukrainian culture in five volumes. Volume 5. Ukrainian culture of the XX - early XXI centuries. Book 4. Problems of functioning, preservation and development of culture in Ukraine]. Kyiv. Naukova dumka. Pp. 643–686. (In Ukrainian).

Yakubova L. (2020). Yevrazijs'kyj rozlam. Ukraina v dobu hibrydnykh vyklykiv. Vydannia druhe, pererobl. [Eurasian fault. Ukraine in the age of hybrid challenges. Second edition, revised]. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Klio»». 392 p. (In Ukrainian).

Yakubova L. (2018). «Russkyj myr» v Ukraini na kraiu prirvy. Druhe vydannia [«Russkyj myr» in Ukraine on the edge of the abyss. Second edition]. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Klio»». 384 p. (In Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.