УКРАЇНСЬКА СОЦІОЛОГІЯ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ: ІСНУВАННЯ ПОПРИ ПЕРЕПОНИ


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2020.26.10

Kateryna Nastoyashcha

Анотація


Стаття присвячена існуванню і розвитку вітчизняної соціологічної науки в радянський період. Автор намагається довести що і в період тоталітарного режиму соціологія робила спроби розвиватися. Особливо, розвиток соціологічної науки, який дуже сповільнився за час радянського періоду, активізувався в епоху «відлиги», коли тисячі вчених в СРСР були залучені так званого «соціального прогнозування» і проведення та реалізації, на замовлення партійного і державного керівництва, цілої низки дослідницьких програм прикладного характеру. Отже, у 50-60-х рр. ХХ ст. в УРСР розпочався повільний процес відродження і становлення соціологічної науки, хоча й у вигляді нерегулярних досліджень. У статті стверджується що згадане відродження стало можливим завдяки низці об’єктивних факторів: лібералізації політичної системи, пов’язаної з економічним реформуванням і нагальної потреби у практичних соціальних знаннях. У цей період українська соціологія мала лише регіональний статус, що з одного боку не давало таких широких можливостей, які мала «центральна» російська наука, а з іншого ‒ сприяло специфічним відмінностям й певній творчій свободі. Так такий дисбаланс приносив і певну користь, оскільки віддалені від центру академічні установи були вільнішими у виборі напрямів педагогічно-соціологічної роботи, тому там швидше набувався досвід створення спеціалізованого навчання у цій науковій сфері і тематичних соціологічних досліджень. В статті аналізується і той факт, що з огляду на ідеологічні постулати, соціологія в СРСР завжди вважалася наукою, яка займається передусім соціальними відносинами у сфері виробництва. Тобто їй відводилась роль наукового обґрунтування і розробки довгострокової соціальної політики та шляхів її реалізації в формі «планів соціального розвитку». Отже оновлення соціології в Україні детермінувалось зокрема практикою економічного і соціального планування, а весь період 60-х – поч. 70-х рр. в українській соціології пройшов під егідою промислової соціології.

Ключові слова


радянська соціологія; українська соціологія; «відлига»; соціологічні дослідження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hrushyn B.A.(1999). Horkyi vkus nevostrebovannosty [The bitter taste of lack of demand]. „Rossyiskaia sotsyolohyia shestydesiatыkh hodov v vospomynanyiakh y dokumentakh”. SPb.: Russkyi khryst. hum. yn-tut. S. 205-228 (in Russian).

DAIF. Op.1.Spr.593. Postanovlenyia Sektsyy obshchestvennыkh nauk AN USSR. 17 yanv. – 26 noiab. 1966h. [Resolutions of the Social Sciences Section of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. 17 jan. - Nov 26. 1966], s.2 (in Russian).

DAIF. Op.1. Spr.467. Postanovlenyia Sektsyy obshchestvennыkh nauk AN USSR. 3 yanv. – 23 dek. 1963h. [Resolutions of the Social Sciences Section of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. 3 jan. - Dec 23. 1963], s.6 (in Russian).

DAIF.Op.1. Str. 344. Postanovlenyia Biuro otdelenyia obshchestvennыkh nauk AN USSR. 11 yanv.– 3 dek. 1960 h. [Resolutions of the Bureau of the Department of Social Sciences of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. 11 jan. - Dec 3. 1960 g.], s.8; 88-99 (in Russian).

Kondratyk L. Y. (1996). Istoriia sotsiolohii Ukrainy v imenakh. Volynskyi derzh. un-t im. Lesi Ukrainky; In-t sotsialnykh nauk [History of sociology of Ukraine in names. Volyn state. Univ. Lesya Ukrainka; Inst. Of Social Sciences]. Lutsk: Vyd-vo VDU, s.25-31 (in Ukrainian).

Osypov H.V. (1990). Sotsyolohyia y sotsyalyzm [Sociology and socialism]. M.: Nauka. 342 s. (in Russian).

Picha V.M. (2000). Sotsiolohiia: zahalnyi kurs [Sociology: general course]. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity Ukrainy. K., „Karavela”, 248 s. (in Ukrainian).

Poliak O.V. Rozvytok sotsiolohichnoi osvity v Ukraini: orhanizatsiino-dydaktychni kharakterystyky [Development of sociological education in Ukraine: organizational and didactic characteristics]: Dys... kand. nauk: 13.00.01.2008 (in Ukrainian).

Rybshchun O.V. (2008). Ukrainska sotsiolohiia: tradytsii, osoblyvosti, oriientyry rozvytku (60-ti rr. KhKh – poch. KhKhI st.) [Ukrainian sociology: traditions, features, landmarks of development (60s of the XX - beginning of the XXI century)]. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata sotsiolohichnykh nauk 22.00.01. istoriia ta teoriia sotsiolohii. Kyiv. 389 s. (in Ukrainian).

Sokolova H.N. (1997). Vozrozhdenye sotsyolohyy v 60-e hodы [The revival of sociology in the 60s]. Ystoryia sotsyolohyy: Ucheb. posobye / Pod obshch. red. A.N. Elsukova y dr. Mynsk: Vыsshaia shkola. s.351 (in Russian).

Sotsiolohiia na Ukraini [Sociology in Ukraine ]/ Pid red. L. Sokhan. K., 1968 (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.