«ПІДЗЕМНА ВІЧНІСТЬ ПОДЕСЕННЯ» У ДОСЛІДЖЕННЯХ В.Є.КУРИЛЕНКА

Тamara Usatenko

Анотація


Стаття присвячена вивченню процесів історичного розвитку території Сіверсько-Чернігівського Подесення археологом-дослідником Василем Єлисейовичем Куриленком, його ролі у розвитку української археологічної науки та музейної справи. Археологічні дослідження Подесення є важливими для розуміння взаємодії прадавніх культур і протоетносів, що за ними стояли та продовжували існувати і в наступні періоди, збагачуючи джерельну базу історичних спільнот на території сучасної України, а нині зумовлюють необхідність перегляду, узгодженню із новими європейськими хронологічно-періодизаційними системами, що лягають в основу аналізу процесів консолідації спільнот. Проаналізовано життєвий і пошуковий шлях археолога-дослідника, охарактеризовано значення польової археологічної діяльності і музейно-просвітницької роботи. Доводиться значення наукової (археологічної), літературної спадщини і просвітницької діяльності для розвитку сучасних поглядів на прадавню історію України. Оцінено значення знайдених дослідником артефактів, які не мають світових аналогів: мізинських браслетів, уламків первісних виробів з орнаментом, які були ним розшифровані; місячних протокалендарів неолітичних мисливців і рибалок, протомузичних інструментів тощо. Розшифруванням мізинських браслетів науковець започаткував новий напрямок в археологічній науці – астроархеології. Розробив науковий метод комплексного дослідження культур округи. Вивчав взаємозв’язок, взаємовплив хронологічних змін культур певного регіону. Наповнив археологічні дослідження почуттєвістю, естетичністю, контактами (обговоренням результатів досліджень) із вченими, земляками. Уникав псевдонаукових, нав’язаних, ідеологічно-замовлених висновків. Створив українознавчу концепцію музеєтворення. У статті аналізується вплив укорінення в етнонаціональну культуру, збереження зв’язку з рідною землею, знаходження в ній джерела натхнення та сили.

Ключові слова: Подесення, Мізинська стоянка, археологія, польові дослідження, артефакти, музей, еліта, єдність, консолідація.  


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Veils S., 2000. Rooting. - K .: Spirit and Letter. - 350 p.

Dubrovsky V., 1995. Museums and monuments of culture and nature in Ukraine. Encyclopedia of Ukrainian Studies. General part: Reproduction in Ukraine / Reprinted reproduction of the 1949 edition. - Kiyv - T. 2 (XVI), - P. 1018-1027 : il.;

Zazun IA, 2000. Pedagogy of good: ideals and realities: manual. for teachers. - K .: MAUP, - 309 p.

Kurylenko VE, 2008. History of Chernigov- Sivershchyna from the earliest times in the finds of the Mizun district: essays on the distant past of the native land / V.E.Kurylenko. - Chernihiv, - 72 p.

Kurylenko V.E. 2016. Through the depths of the ages: Mizun / [Ch. Ed. I.V.Kurylenko, L.V. Cholanu (Kurylenko)] - Chernihiv: PJSC "Desna", - 448 s .: il.

Letter dated April 23, 2005 V.Ye. Kurylenko to the author of this article.

Letter dated 09.10.2017 by L.V. Cholanu to the author of this article.

Melnychenko V., 2015. Koropchina in names: biographical directory - Mena: "Dominant", - 264 pp.

Ortega-y-Gasset J., 1994. The riot of mass. Selected Works / [trans. Burghardt Wolfram]. - K .: Fundamentals, 1994. - 424 pp.

Ukrainian Soviet Encyclopedia, 1959. T: I-K .: Goal. Ed. Ukr Glad Encyclopedia - 1959. - 639 pp.

Usatenko T.P., 2014. Epistemology of Ukrainian Studies: Pedagogical Context. - Kirovograd: Imex, - 128 pp.

Cholanu LV, 2015. On the way to the research museum // Historical-archeological and naturalecological potential of the Mizun region: past, present and prospects of development // Mat. of scientificpractical conf. with international participation in the 50th anniversary of the foundation of the Mizun Archaeological Research Museum and the 85th anniversary of the birth of the famous ethnographer and archaeologist, founder of the Mizun Museum V.Ye. Kurylenko (Chernihiv-Sverdlovka-Mizun, September 17- 18, 2015). Chernihiv: Desna Polygraph, - P. 56-62.
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2017.22.24

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.