АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ДЛЯ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Vitaly Matveyev

Анотація


Автор статті намагається розкрити причини тих труднощів, які виникають на шляху України до утвердження її в якості самостійної, незалежної, цивілізованої держави. Такою причиною, в першу чергу, називається недостатнє виховання носія нових соціальних умов. Підкреслюється, що Україна повинна знайти свій індивідуальний шлях розвитку, і цей шлях бачиться в створенні національної системи самореалізації особистості. Автор вважає, що високий темп розвитку східних країн, в першу чергу, Китаю і Японії, обумовлений тим, що там здавна були популярні системи вдосконалення людини. Вказується, що в основі будь-якої системи самореалізації особи лежить певна ідеологія. Процес деідеологізації учбового процесу, який почався в 1985 р. разом з відмовою від марксистсько-ленінської ідеології, не сформував національну ідеологію в завершеному вигляді. Автор статті вважає, що розвиток науково-технічного прогресу повинен йти паралельно з удосконаленням самої людини. У статті розглядається роль релігії в цьому аспекті. Аналізуються чинники, які впливають на процес самореалізації особистості. Робиться висновок про необхідність введення обов'язкової учбової дисципліни під назвою "Основи самореалізації особистості" і створення відповідних кафедр для забезпечення викладання цієї дисципліни.

Ключові слова: демократизація, самореалізація особи, українська нація, релігія, язичництво, християнство, науково-технічний прогрес.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


ArtsIshevskiy R.A. 1992. SvIt I lyudina: probniy pIdruch. dlya 8 kl. [The world and man: test subroutine. for 8 cl.].K. Osvita. 208 s. (in Ukr).

Bondarenko V. 2004. Duhovno-moralniy potentsIal Tserkvi I shlyahi posilennya yogo vplivu na ukraYinske suspIlstvo. [Spiritual and moral potential of the Church and ways to strengthen its influence on Ukrainian society] // AktualnI pitannya sotsIalno znachuschoYi dIyalnostI tserkov I relIgIynih organIzatsIy v UkraYinI. KiYiv. S. 4-6 (in Ukr).

Lyudina I svIt : pIdruchnik dlya uchnIv sered. zagalnoosvItnIh shkIl, serednIh spets. ta prof.- tehn. navchalnih zakladIv [Man and the world: a textbook for students among. general schools, secondary specialist. and Prof. Tech. educational institutions]./ L. V. Guberskiy, A. O. Priyatelchuk, V. P. Andruschenko [ta In.] ; za red. L. V. Guberskogo, A. O. Priyatelchuka. K. Ukr. Tsentr duhovnoYi kulturi. 512 s. (in Ukr).

DemografIchniy ruh. [DemografIchniy ruh]. Article. Den, № 183, 12 zhovtnya. (in Ukr).

Matveev V.O. 2001. Ezoterichniy potentsial hristiyanstva v kontekstI samorealIzatsIYi osobistostI. [Esoteric potential of Christianity in the context of selfrealization of personality]. Article. Praktichna fIlosofIya. № 1. S. 226 - 232. (in Ukr).

Matveev V. O. 2010. SamorealIzatsIya osobistostI: dosvid InduYizmu ta hristiyanstva: monografIya. [Self-realization of an individual: the experience of Hinduism and Christianity: monograph]. N. «Aspekt-PolIgraf». 339 s. (in Ukr).

Matveev V.A. 2011. Samorealizatsiya lichnosti. [Self-realization of personality]. Filosofskaya antropologiya: slovar / pod red. doktora filosofskih nauk, professora N.Hamitova. K.: KNT. S.319-320. (in Rus).

Hamitov N. 2002. Filosofiya cheloveka: Ot metafiziki k metaantropologii. [Philosophy of man: From metaphysics to meta-anthropology]. Nika-Tsentr. Moskva. Institut obschegumanitarnyih issledovaniy. 334 s. (in Rus).

HamItov, N. Garmash L., Krilova S. 2002. IstorIya fIlosofIYi. Problema lyudini ta YiYi mezh. Navchalniy posIbnik. [History of Philosophy. The problem of man and its boundaries. Tutorial]. K. Naukova dumka. 272 s. (in Ukr).

CHISELNIST NASELENNYA UKRAYINI. 2017. Silna UkraYina. Article. Retrieved from URL (in Ukr).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.