«Українство» у дискурсах і наративах західноєвропейської літератури постмодерну

Tetiana Vlasova

Анотація


Мова, будучи тим єдиним засобом, за допомогою якого ми можемо проникнути в приховану від нассферу ментальності, визначає текст як основний компонент комунікації. У зв’язку з цим концептуально необхідним є аналіз дискурсів, що віддзеркалюють ідеологію певної епохи, і наративів-історій, у вигляді яких дискурси існують. Художня література постмодерну, не заперечуючи існування «дослідного світу», кидає виклик його доступності для нас: ми пізнаємо дійсність лише через тексти-наративи. Твердження Р. Барта про «народження читача», який по-іншому означуєтекст, відкриває необмежені можливості для герменевтичної інтерпретації тексту. З іншого боку, заява про те, щоісторія й суспільство можуть бути прочитані як текст, привели до сприйняття культури як єдиного «інтертексту».Хоча інтерпретація не дотримується приписів, у ній немає нічого ірраціонального, оскільки тлумачення завждивідбувається в певному контексті. Це повною мірою стосується й британського роману М. Левицької «Коротка історіятракторів по-українськи» (2013). Положення наратора в рамках дискурсивної будови роману свідчить про те, щоконструюючи дискурси, автор стає конструктором певних ідеологем, які вже є гегемонними в західній масовій культурі(стареча пристрасть, «рокова жінка», консюмеризм тощо). Комбінація цих дискурсів включає в комічну тканину романунаративи, що вводять складну проблематику «Свого» і «Чужого». Інтертекст не служить у цьому випадку метігармонізації основних наративів роману, розмиваючи його головне «послання» й блокуючи доступ до гуманістичнихдискурсів і наративів, наративу старості в тому числі.

Ключові слова: постмодерн, українство, роман М. Левицької, західноєвропейський дискурс, Дерріда, наратив.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Yl’yn Y.P. Postmodernysm / Y.P. Yl’yn // Zapadnoe lyteraturovedenye XX veka. Entsyklopedyya. – Moskva : Intrada, 2004. – 560 s.

Kellner D. Jean Baudrillard: From Marxism to Postmodernism and Beyond / D. Kellner. – Cambridge : Polity Press, 1989. – P. 166.

Appignanesi R. Introducing Postmodernism / R. Appignanesi, C. Garratt. – London : Icon Books Ltd., 2007. – 189 p.

Derrida J. Marges de la philosophie. – Editions de Minuit, 1972. – 391.

Barthes R. S/Z: An Essay. – N.Y.: Hill and Wang, 1975. – 271 p.

Fuko M. Arkheolohyya znanyya / M. Fuko. – Sankt-Peterburh : YTS “Humanytarnaya akademyya”, Universytetskaya knuha, 2004. – 416 s.

Madison G. B. The Politics of Postmodernity. Essays in Applied Hermeneutics / G. B. Madison. – Kluwer Academic Publishers, 2001. – 210 p.

Agger B. Cultural Studies as Critical Theory / B. Agger – London : The Flamer Press, 1998. – 217 p.

Hutcheon L. А Poetics of Postmodernism. History, Theory. Fiction / L. А. Hutcheon. – New York and London : Routledge, 2002. – 268 p.

Uyler H. Heshtal’tterapyya postmoderna /H. Uyler. – Moskva : Smysl, 2011. – 423 s.

Ryker P. Konflykt ynterpretatsyy / P. Ryker. – Moskva : Akademycheskyy Proekt, 2008. – 695 s.

Pshyn’ko A. N. Poznanye y ratsyonal’nost’ v kul’ture postmoderna / A.N. Pshyn’ko, T. Y. Vlasova. – Dnepropetrovsk : Yzd-vo “Makovetskyy”, 2012. – 152 s.

Lewycka M. A Short History of Tractors in Ukrainian / M. Lewycka. – London : Penguin Books, 2005. – 325 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.