Відмінності в етномовній структурі населення підпорядкованих україні й окупованих територій Донецької та Луганської областей

Volodymyr Sklyar

Анотація


Володимир Скляр

На основі аналізу статистичних матеріалів встановлено відмінності в етномовній структурі населення підпорядкованих Україні та окупованих територій Донбасу у цілому, а також окремо Донецької та Луганської областей. Визначено, що переважна більшість всього населення Донбасу опинилася на окупованих теренах, хоча площа окупованих земель як Донеччини, та і Луганщини була значно меншою, ніж площа вільних від окупації територій цих двох областей.  Доведено,  що  абсолютну  більшість  серед  загальної  чисельності  населення  на  підконтрольних  та непідконтрольних Україні теренах Донбасу складали українці. Внаслідок того, що значна частина українців були асимільовані за мовою (зросійщені), україномовне населення опинилося в меншості серед усього населення на окупованих територіях Донбасу, а також на вільних від окупації теренах Донеччини. Попри те, що росіяни залишалися в меншості серед усього населення, на окупованих землях Донбасу домінувало за чисельністю російськомовне населення. Лише серед усього населення на підконтрольній Україні частині Луганщини україномовне населення становило абсолютну більшість, а російськомовне населення залишалося в меншості. Рівень мовної українізації російської етнічної меншини був мінімальним (менше 1%). Територіальне представництво етнічних меншин, окрім росіян на не підконтрольних Україні територіях Донбасу було досить незначним, а переважна більшість із них виявилися зросійщеними за мовою. Україномовне населення Донбасу складалося майже винятково з україномовних українців. Серед російськомовного населення частка російськомовних росіян ледве перевищувала половину, а більше 40% складала частка російськомовних українців. Чим тривалішим буде термін окупації частини території Донбасу, тим складнішим буде процес наступної реінтеграції його населення до українського суспільства.

Ключові слова: Україна, Донбас, окуповані та вільні від окупації терени, чисельність та етномовний склад населення, українці, росіяни, етнічні меншини, крім росіян, україномовне та російськомовне населення.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.